Zorgeloos thuis

Wat als er een digitale wegwijzer bestaat die iedereen de kans geeft om zorgeloos thuis te blijven wonen zolang dat verantwoord is?

Lees hier meer over het achtergrondverhaal bij Zo-Dichtbij. De digitale wegwijzer om zo lang mogelijk comfortabel thuis te blijven wonen. Een sociale innovatie die wordt ontwikkeld in Nederland voor het vinden van producten, diensten, activiteiten en contacten in de directe omgeving. Pantoffelafstand is ons motto.

In de basis faciliteert Zo-Dichtbij een digitaal kluisje met een vraag en aanbod component en dit sluit aan op een aantal overheidsthema’s:

overheidsthema
wat dan?
hoe dan?
langer thuis wonen
faciliteren van burger bij dit proces
vinden van producten, diensten, lokale activiteiten en contacten
sociale inclusie (digitale samenleving)
iedereen moet mee kunnen doen
laagdrempelig systeem, jip en janneke taal, intuïtief te gebruiken. Niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen
participatie
faciliteren van mantelzorger
overzicht over situatie naasten (en beiden hun nachtrust teruggeven)
druk op de zorg
faciliteren professionele zorg/hulpverlener
vereenvoudigen intakeproces, overzicht houden over client.
regie op gegevens (AVG)
digitaal klluisje met sociale informatie
bronregistratie ligt bij de burger. Hier ligt ook de regie. De burger bepaalt met wie welke gegevens worden gedeeld. Opslag gegevens binnen de EU.
standaardisatie gegevens
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO )
Zo-Dichtbij werkt hiervoor samen met Medsafe dat volledig is gecertificeerd volgens Medmij, HL7 FHIR, ISO27001, NEN 7510.
onderzoek
wonen, zorg en welzijn
Zo-Dichtbij Medisch Sociale Omgeving (MSO) wordt bijgestaan door Stichting Zo-Dichtbij met ANBI status op het gebied van proeftuinen, proof of concepts en onderzoek

Zo-Dichtbij is meer dan een systeem alleen. Het is een kantelbeweging in het domein van wonen, zorg en welzijn. Met als doel zelfregie, waarbij de nadruk ligt op eigenaarschap van informatie. Alleen met toestemming mogen anderen gebruik maken van je informatie, die is opgeslagen in je persoonlijke kluis. Dit om ondersteuning te kunnen bieden als je (tijdelijk) de regie kwijt bent of dreigt te raken.

In de kern zet Zo-Dichtbij in op kwaliteit van leven. Dat begint bij goede preventie en vitaliteit, maar strekt zich uit naar sociale inclusie, een veilige woning en mobiliteit.

Een veelgehoorde klacht is dat er voldoende aanbod is, maar dat de informatie niet of slecht vindbaar is. Zeker voor mensen die niet digitaal vaardig zijn of de taal niet echt machtig. Men ziet letterlijk door de bomen het bos niet meer.

Via het concept Zo-Dichtbij krijgt men:

  • Toegang tot een persoonlijke digitale kluis, waarin op basis van vraagverheldering een overzicht ontstaat van de individuele behoeftes. De gegevens in deze kluis worden alleen met toestemming gedeeld met derden (zoals hulpverleners of het ziekenhuis).
  • Op basis van de vraagverheldering en een zoekvraag specifieke adviezen voor producten en diensten op pantoffelafstand.

Door middel van vraagverheldering wordt duidelijk waar persoonlijke behoeftes liggen. Hierdoor kunnen mantelzorgers, maar ook hulpverleners het gesprek aangaan met de hulpvrager over onderwerpen die ertoe doen. Een volgende stap is dat samen beslist kan worden welke beschikbare oplossing het beste past bij de specifieke situatie.

Voor digitaal vaardigen is Zo-Dichtbij zonder handleiding te gebruiken. Ons streven is echter dat door de inzet van de mantelzorger/buddy en met behulp van de wegwijzer ook verminderd zelfredzamen meer grip op hun eigen leven krijgen. Zij het met een extra duwtje in de rug.

Bij Zo-Dichtbij staat de inwoner centraal. Wij redeneren dan ook vanuit de stelling dat elke vorm van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de inwoner zelf ligt. Dat diezelfde inwoner op onderdelen ondersteund, gestimuleerd en begeleid moet worden is evident. Onze kracht is dat we deze partijen ook letterlijk dichtbij brengen. Samen met onze proeftuin partners creëren we een ‘shared value’  (zowel maatschappelijk als economisch) op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het concept wordt momenteel getoetst in de regio’s Delfland, Westland, Oostland en Schieland.

Contactpersoon:

Dr. Wally Keijzer-Broers MBA

wallykeijzer@zo-dichtbij.nl

www.zo-dichtbij.nl