Waarom Zo-Dichtbij?

De Nederlandse overheid bevindt zich in een spagaat: Hoe blijven we voldoende zorgkwaliteit leveren en houden tegelijkertijd de zorgkosten binnen de perken?

In het kader van de transitie in de zorg zet de overheid in op de participatiemaatschappij, waaronder het in eigen kracht zetten van burgers. Daarnaast is decentralisatie van de langdurige zorg speerpunt. Dit houdt in dat er een overdracht heeft plaats gevonden van AWBZ en WMO gelden naar de gemeentes en de noodzaak ontstond om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen.

Door alle veranderingen in het zorglandschap lopen sinds januari 2015 steeds meer ouderen en mensen met een handicap het gevaar om te vereenzamen in hun eigen omgeving. Dit is een sociaal-maatschappelijk probleem.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat burgers zolang mogelijk comfortabel kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving?

Dit is de vraag die onderdeel vormde van een promotie onderzoek aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Het promotie onderzoek is in 2016 afgerond, maar we gaan verder.

Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het platform Zo-Dichtbij om mensen zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dit is gerelateerd aan smart living (waarbij de woning centraal staat).

De opzet van Zo-Dichtbij

Bij Zo-Dichtbij staat de (oudere) burger centraal en we bieden:

Een persoonlijke digitale kluis (Wall-IT). Een concreet hulpmiddel dat de klant de regie geeft over alle relevante sociale en zorggegevens.

Gevalideerde zelfcheck. Op basis van vraagverheldering krijgt de klant inzicht in de eigen vitaliteit op 12 leefgebieden. De resultaten geven in een oogopslag aan waar mogelijke (gezondheids)risico’s liggen. 

Positieve Gezondheid. Dit is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Door de vragenlijst rondom Positieve Gezondheid in te vullen ontstaat er een spinnenweb met een beeld hoe de eigen gezondheid wordt ervaren.

Gegevensdeling. Zodra er sprake is van een intake bij een WMO loket, zorginstelling, ziekenhuis of andere hulpverlener kan de burger de resultaten van de zelfcheck vanuit het kluisje eenvoudig delen. Dit verkleint niet alleen de foutkans maar scheelt ook (veel) dubbel werk, dus geld, tijd en ergernis.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). In de digitale kluis van Zo-Dichtbij  kunnen medische gegevens worden verzameld en beheerd. Op deze manier houdt men grip op gegevens: van behandelingen tot labuitslagen, medicijngebruik en inentingen. Inloggen in ‘mijn dokter’ kan alleen met behulp van DigID.

Iedereen kan inmiddels kennismaken met de digitale kluis (Wall-IT) van Zo-Dichtbij. In het kader van gegevensuitwisseling wordt Zo-Dichtbij samen met zorgaanbieders en verzekeraars ingezet op verdere opschaling van het platform in Nederland.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de matchmaking tussen vraag en aanbod. Op basis van de gevalideerde zelfcheck op het gebied van woonsituatie, vitaliteit en leefstijl krijgt men aanbevelingen voor producten, diensten en activiteiten op ‘pantoffelafstand’. Suggesties die eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan het kluisje.

Waar doen we het allemaal voor?

Wij denken dat het tijd is voor de betekeniseconomie. Dit als tegenhanger van het neoliberalisme (vrije marktwerking).

  1. altruistisch vs egoistisch
  2. gemeenschap vs individu (ethiek wordt weer belangrijker)
  3. gemeenschappelijke voorspoed
  4. betekenismaximalisatie vs nutsmaximalisatie
  5. betekenis is schaars ipv geld
  6. economie draait om lange termijn vs korte termijn
  7. dienen van belangen vs vervullen van behoeften
  8. betekenisvolle groei vs groei om te groeien
  9. dikke vs dunne waarde
  10. rechtvaardige prijs vs marktprijs

Meer weten? Lees het boek ‘Tijd voor de betekeniseconomie van Kay Morel)

Vandaar ook het Manifest van Zo-Dichtbij, dat door steeds meer partijen wordt ondertekend

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar wallykeijzer@zo-dichtbij.nl

Een gedachte over “Waarom Zo-Dichtbij?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.