Tagarchief: digitale kluis

Open brief aan minister Hugo de Jonge

Beste minister Hugo de Jonge,

Gefeliciteerd met het lijsttrekkerschap voor het CDA. Een mooie uitdaging in een bijzonder spannende en onzekere tijd. 

Tijdens de handelsmissie naar Duitsland, vergezeld door het koningspaar, hebben we kort van gedachten gewisseld. Ik opperde dat onze sociale innovatie Zo-Dichtbij één van uw hoofdpijndossiers kon tackelen: ‘hoe geven we mantelzorgers en hun naasten een goede nachtrust terug?’ Nu is het tijd om mijn schuld in te lossen en het aanbod te concretiseren. Hiervoor breng ik onze medisch sociale omgeving (een PGO plus) in stelling. Een integrale oplossing die de burger de regie geeft over alle relevante sociale- en zorggegevens. 

Wat dan?

In de kern zet Zo-Dichtbij (ZDB) in op kwaliteit van leven. Dat begint bij goede preventie en vitaliteit, maar strekt zich uit naar sociale inclusie, een veilige woning en mobiliteit. Zo faciliteert het platform een digitaal kluisje met een matchmaking component en dit sluit aan op een aantal overheidsthema’s zoals langer thuis wonen, de aanpak van eenzaamheid, laaggeletterdheid en digitale inclusie. De borging van het platform is in handen van Stichting Zo-Dichtbij met een ANBI status, zonder winstoogmerk en vendor lock-in. 

Zonder dat we er naar op zoek waren blijkt het kluisje ook een solide uitgangspunt te zijn voor het bron en contactonderzoek van de GGDs. Dit op basis van thuisrapportage. Om dit te beargumenteren hebben we een zogenaamde klantreis uitgewerkt. Het proof of concept ligt inmiddels klaar, maar is nog niet in beton gegoten. Wel zijn we op korte termijn in staat om een zogenaamde landingsplaats te bieden voor initiatieven als de Coronacheck en het Corona dashboard. Daarbij zorgt ZDB voor de context en de aansluiting met het zorgdomein. Onze aanname is dat we door een meer neutrale en wellicht minder bedreigende benadering het gedrag van de burger beter kunnen beïnvloeden dan door de inzet van de Coronamelder alleen. Het zou een sublieme zet van Hollandse bodem zijn als het onder aansturing van de Coronaminister lukt om het systeem als nutsvoorzieing op te tuigen. Hiervoor biedt onze opzet alle ruimte.

Hoe dan?

De burger komt met ZDB zelf in actie en houdt daarbij te allen tijde de regie (registratie aan de bron). De toepassing is ontwikkeld in een proeftuin met partners binnen de quadruple helix (burgers, lokale overheid, bedrijfsleven en het onderzoeksveld) en is volledig transparant. We werken hierbij volgens het principe van de betekeniseconomie waarbij de focus niet ligt op winst maken maar op maatschappelijke meerwaarde. 

Bij Zo-Dichtbij staat de burger centraal en we bieden:

1. Een persoonlijke digitale kluis 

Een kluisje dat een leven lang met je meereist met relevante informatie op verschillende levensdomeinen, waaronder persoonsgegegevens, bloedgroep, donorcodicil, vaccinaties, wel of geen behandelstop, woonsituatie en wensen; ondersteuningsbehoefte; hulpkring verzekeringspolissen, levenstestament, wensen voor uitvaart etc.

 2. Matchmaking tussen vraag en aanbod

Op basis van vraagverheldering (een gevalideerde zelfcheck op het gebied van woonsituatie, vitaliteit en leefstijl) krijgt men aanbevelingen voor producten, diensten en activiteiten op ‘pantoffelafstand’. Suggesties die eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan het kluisje.

 3. Gegevensdeling

Zodra er sprake is van een intake bij het WMO loket, een VVT instelling, ziekenhuis, GGD of andere hulpverlener kan de burger relevante gegevens vanuit het kluisje eenvoudig en veilig delen. Dit verkleint niet alleen de foutkans maar scheelt ook (veel) dubbel werk, dus geld, tijd en ergernis.

Het maatschappelijk rekensommetje is zo gemaakt, toch? Ben zeer benieuwd of we u kunnen toevoegen aan ons team van visionairs. Ik wacht uw belletje met spanning af.

Met vriendelijke groet 

Dr. Wally Keijzer-Broers MBA